Wat biedt Onderhoudsketen?

Toegangspoort

Zelf service

ERP-onafhankelijk

Visualisaties

Afgestemd op Doelgroep

Wat maakt Onderhoudsketen uniek?

Eén Toegangspoort

Voor corporaties is Onderhoudsketen een toegangspoort tot samenwerking met alle aangesloten leveranciers, voor leveranciers is het een toegangspoort tot samenwerking met alle aangesloten corporaties.

Zelf service

Wij ondersteunen met onze SaaS-oplossing real time communicatie tussen ERP-applicaties van woningcorporaties en bouw- & installatiebedrijven en maken hierbij gebruik van de DICO-berichtdefinities van Ketenstandaard Bouw & Techniek. Wij regelen de technische integratie met uw ERP-oplossing. Uw grote voordeel is dat u hiermee wendbaarder wordt. Op het gebied van DICO-integraties ervaart u het voordeel dat u niet u voor elke leverancier een nieuw integratieproject moet starten.
Wij noemen dat DICO Zelf service.

Visualisaties

Naast de administratieve vastlegging van gegevens stimuleren wij het op een actieve manier uitwisselen van beeldmateriaal, documenten en productinformatie. Informatie die nu veelal parallel en ongestructureerd via email wordt uitgewisseld. Dit biedt u kansen voor wat betreft het geautomatiseerd bijwerken van uw cartotheek, maar kan door u als corporatie ook goed gebruikt worden voor zowel financiële als kwaliteitscontrole (op afstand!).

Ondersteuning afgestemd op doelgroep

Naast een DICO-integratie bieden we dus ook een Leveranciersportaal, dat ook in de vorm van een App beschikbaar is. Handig voor bijvoorbeeld ZZP-ers die veel onderweg zijn en zelf hun afspraken plannen. Altijd, overal en op elke smart phone beschikbaar. Voor deze laatste doelgroep zullen wij in de toekomst aanvullende functionaliteiten blijven ontwikkelen om hen ook maximaal te ondersteunen.

Dagelijks-Onderhoud

Door gebruik te maken van Onderhoudsketen wordt uw ERP-systeem onderdeel van een landelijk netwerk voor de uitwisseling van Dagelijks-Onderhoud-berichten. Wij ondersteunen met onze SaaS-oplossing real time communicatie tussen ERP-applicaties van woningcorporaties en bouw- & installatiebedrijven. Voor corporaties is het een toegangspoort tot samenwerking met alle aangesloten leveranciers, voor leveranciers is het een toegangspoort tot samenwerking met alle aangesloten corporaties. Voor de integraties maken wij natuurlijk gebruik van de DICO-berichtdefinities van Ketenstandaard Bouw & Techniek.

DICO Zelf service

Samenwerking tussen corporaties en leveranciers zal steeds meer digitaal worden ondersteund. Omdat u als corporatie zaken doet met meerdere leveranciers is het belangrijk dat u snel aan de slag kunt. Een DICO-integratie is bij ons geen “project” waarbij de focus vaak volledig ligt bij het “tot stand brengen van een koppeling”.

In onze oplossing brengt u als corporatie zelf eenvoudig een verbinding tot stand met alle leveranciers die al bij ons zijn aangesloten, of zich willen aansluiten. Binnen 3 minuten activeert u zelf een DICO-integratie met uw leverancier. Voor de complete cyclus van Opdracht tot en met Factuur. Maar het is ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen e-facturen op deze wijze te ontvangen. Wij nemen de kosten voor het tot stand brengen van de technische integraties met de achterliggende ERP-leveranciers voor onze rekening. Voor de integraties maken wij natuurlijk gebruik van de berichtdefinities van Ketenstandaard Bouw & Techniek.

Meer dan DICO

Per opdrachtnemer en zelfs per soort onderhoud (Reparatie en Mutatie) kunt u aangeven op welke manier u wilt samenwerken. Naast een DICO-integratie bieden we natuurlijk ook een Leveranciersportaal, die ook in de vorm van een App beschikbaar is. Handig voor bijvoorbeeld ZZP-ers die veel onderweg zijn en zelf hun afspraken plannen. Altijd, overal en op elke smart phone beschikbaar.

Meer dan administratieve gegevens

Onze oplossing is volledig gebaseerd op de berichtdefinities van Ketenstandaard Bouw & Techniek. Dus eenvoudig te integreren met alle ERP-oplossingen in de corporatiesector die deze functionaliteit ondersteunen. Het voordeel van de DICO-standaard, is dat wij u veel meer functionaliteiten kunnen bieden dan een klassiek `aannemerportaal` meestal biedt. Naast de administratieve vastlegging van gegevens stimuleren wij het op een actieve manier uitwisselen van beeldmateriaaldocumenten en productinformatie. Informatie die nu veelal parallel en ongestructureerd via email wordt uitgewisseld.

Ontedek voordelen

Bekijk enkele voordelen van Onderhoudsketen

Hebt u meer vragen?

Bezoek onze FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen van onze gebruikers.

Ontdek een optimale communicatie tussen corporatie en ketenpartner.