Een optimale communicatie tussen corporatie en leverancier.

Corporaties kennen e-facturen op dit moment vooral in de vorm van facturen die als onderdeel van een DICO-integratie worden uitgewisseld. Maar daarmee wordt alleen de factuurstroom rondom Dagelijks Onderhoud afgedekt. Kunnen andere type facturen niet op een soortgelijke manier worden aangeleverd? Het antwoord is “ja” en dat is precies waar wij voor zorgen.

Peppol

E-facturen

ERP-onafhankelijk

SaaS

Scan & herken

Wat heeft Factuurketen mij te bieden?

E-facturen, wat zijn dat?

Een e-factuur is een digitaal bestand dat is opgemaakt volgens vaste standaarden. Onterecht wordt vaak gedacht dat e-factureren het elektronisch versturen van bijvoorbeeld een factuur in pdf-bestand is. Dit is niet het geval: e-facturatie gaat een stap verder. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem.

Meer dan alleen DICO-facturen

Corporaties kennen e-facturen op dit moment vooral in de vorm van facturen die als onderdeel van een DICO-integratie worden uitgewisseld. Maar daarmee wordt alleen de factuurstroom rondom Dagelijks Onderhoud afgedekt. Kunnen ander type facturen niet op een soortgelijke manier worden aangeleverd? Het antwoord is “ja” en dat is precies waar wij voor zorgen.

De overheid als katalysator

Wij sluiten hiermee aan op ontwikkelingen die eerder al in de Scandinavische landen en ondertussen ook in Nederland een hoge vlucht hebben genomen. Met name de beslissing van de Rijksoverheid dat alle leveranciers per 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch moeten indienen, is een enorme katalysator geweest.

Elektronisch factureren heeft meerdere voordelen

  • Sneller: diverse processtappen kunnen worden overgeslagen
  • Nauwkeuriger: geen fouten door handmatige verwerking
  • Goedkoper: geen print- en portokosten
  • Duurzamer: minder papierverbruik en een lagere CO2-uitstoot

Besparingen

Uit onderzoeken van Gartner en de Aberdeen Group komt naar voren dat het verwerken van een inkomende factuur erg kostbaar. De bedragen variëren van €5 -€25. Elektronische facturen, ook wel e-facturen genoemd, kunnen u helpen deze kosten aanzienlijk te verlagen.

Hoe zorg ik ervoor dat ik e-facturen ga ontvangen?

Indien u behoefte heeft aan verbetering van het proces rondom de verwerking van inkomende facturen, is Factuurketen voor u interessant. Voor de Dagelijks-Onderhoud-facturen maakt u ook hier gebruik van DICO-facturen. Om ook de overige facturen digitaal te kunnen ontvangen, zijn wij aangesloten op het Europese PEPPOL-netwerk. Dit is het netwerk waarvan partijen als KPN, Essent, Vattenfall en Stedin gebruik maken voor de verzending van hun facturen.

Het Factuurketen-proces

Ontdek voordelen

Bekijk enkele voordelen van Factuurketen

Ontdek een optimale communicatie tussen corporatie en ketenpartner.

Hebt u meer vragen?

Bezoek onze FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen van onze gebruikers.