Wat zijn de voordelen voor mij als opdrachtgever?

Wij ondersteunen de werkprocessen met uw ketenpartners. Of uw ketenpartner nu werkt met een DICO-integratie, een portaal of een App, werkt op basis van regie, afkoop, eenheidsprijzen of aanneemsom, de manier van werken is universeel.  De definities van ketenstandaard zijn voor alle oplossingen de basis. Het voordeel hiervan is dat uw rapportages uniform van opzet zijn. Dit geeft u bijvoorbeeld eenvoudig een integraal inzicht in de mate waarin uw leveranciers de SLA-afspraken nakomen. Maar ook antwoord op de vraag welke onnodige kosten gemaakt worden doordat bewoners niet thuis zijn op het afgesproken moment.

Wij ontzorgen u als het gaat om “het tot stand brengen van een koppeling met een aannemer”. Dus geen investeringen in dure integraties. Bovendien hanteren wij zeer lage, VHE-gerelateerde tarieven. Dus bij ons geen “kosten per bericht”!

Ontdek een optimale communicatie tussen corporatie en ketenpartner.