Veel gestelde vragen​ voor Onderhoudsketen

Wij bieden u een functioneel netwerk waarop u kunt aansluiten, waarbij u gebruik kunt maken van onze jarenlange ervaring op dit gebied. Wij richten ons ook op een specifieke doelgroep: uw leveranciers voor Dagelijks Onderhoud. Wij hebben alles al voor u uitgezocht, wij kennen de corporatie-, bouw- en installatiesector op ons duimpje. Bovendien is onze ambitie om voor u niet 1 enkele integratie succesvol te implementeren, maar de samenwerking met ál uw leveranciers naar hoger peil te brengen. Wij noemen dat DICO-Zelf service.

Laten we ons bescheiden opstellen: onze rol is relatief klein, maar niet te onderschatten. Juist nu data steeds meer digitaal wordt uitgewisseld, neemt het belang toe om dit op een betrouwbare wijze te ondersteunen. Wij garanderen dat berichten die aan ons worden aangeboden, veilig en snel op de plaats van bestemming aankomen. En indien dit onverhoopt niet direct lukt, omdat systemen van derden even niet beschikbaar zijn, zullen wij dit op een later moment opnieuw proberen.

Onze keten is veilig, omdat wij binnen ons netwerk alleen verkeer toestaan tussen bij ons (door u zelf) geregistreerde partijen. Spookfacturen of gemanipuleerde facturen behoren hiermee tot het verleden. Dus ja, we zijn een extra schakel, maar wel één met grote toegevoegde waarde.

Wij begrijpen dat u graag inzicht heeft in toekomstige kosten. Om die reden betaalt u ons niet per opdracht, of nog vervelender: per bericht. U betaalt bij ons een vast bedrag per VHE, zodat u vooraf weet met welke kosten u rekening moet houden. Doordat u ons niet betaalt per bericht, kunt u uw leveranciers gerust vragen om u maximaal op de hoogte te houden over de voortgang van orders (lees: veel STATUS-berichten laten sturen), zonder dat dit u extra geld kost.

Op de eerste plaats is Ketenstandaard Bouw en Techniek de beheerder van de DICO-standaard. Deze standaard wordt gebruikt door de meeste ICT-leveranciers binnen de corporatie-, bouw- en installatiesector. Deze partij initieert nieuwe initiatieven zoals IoT, maar ook doorontwikkeling van de berichtenstandaard. Iedere opdrachtgever, -nemer en ICT-leverancier die gebruik maakt van de standaard, wordt lid van Ketenstandaard en betaalt contributie (het is een stichting).

Daarnaast biedt Ketenstandaard hulp op het gebied van supportvragen, verzorgt het informatiesessies én verstrekt het aan iedere deelnemer een GLN-nummer. Dit nummer is uniek en vormt dé sleutel in het berichtenverkeer tussen opdrachtgever en -nemer. Zo ook binnen onze oplossing.

  1. Ketenstandaard Bouw en Techniek is een stichting die actief de standaard set berichten onderhoudt , die gebruikt worden voor het uitwisselen van opdracht-informatie (werkorders en materiaalbestellingen). Deze standaard wordt in technische zin onderhouden door GS1, onder andere bekend van de alom bekende barcodes.
  2. Elk lid heeft de mogelijkheid om actief RFC’s in te dienen v.w.b. deze standaard.
  3. Ketenstandaard Bouw en Techniek bemiddelt op verzoek wanneer zich tussen deelnemers praktische discussies voordoen over bijvoorbeeld correct gebruik van de standaard.
  4. Door lid te worden krijgt een deelnemer een GLN-code. Dit is een unieke codering die borgt dat verzender en ontvanger elkaar blindelings weten te vinden en elkaar kunnen vertrouwen. (Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van spookfacturen).

Dit antwoord kan hier gevonden worden. Hier staan alle bouw- en installatiebedrijven vermeld die lid zijn.

Nu de berichtenstandaard na een lange pilot-periode eindelijk volwassen is geworden, kunnen wij ons beperken tot het ondersteunen van één versie, SALES005. Binnen Ketenstandaard wordt, ondersteund door de Expertgroep Onderhoud, momenteel gewerkt aan een nieuwe versie van de DICO-standaard. Zodra deze beschikbaar is zullen wij deze natuurlijk adopteren.

Ontdek een optimale communicatie tussen corporatie en ketenpartner.