Wat zijn uw voordelen voor u als opdrachtgever?

Automatisch inlezen in uw ERP

Berichten zoals die door uw leverancier worden gegenereerd, bijvoorbeeld een factuur, worden in origineel formaat bij u aangeleverd en kunnen dus automatisch verwerkt worden.

Automatische controles op inhoud

Doordat berichten voldoen aan standaarden (GS1 en UBL), zijn deze veelal van hogere kwaliteit dan PDF-facturen: ze zijn volledig en bevatten geen tegenstrijdige gegevens. Een e-factuur wordt op het e-facturatienetwerk standaard gecontroleerd op een aantal unieke kenmerken, waaronder IBAN, btw-nummer en KvK-nummer.

Beveiligd netwerk

Transport van de berichten vindt plaats via een gesloten netwerk, zonder handmatige handelingen, waardoor manipulatie van de inhoud van bijvoorbeeld een factuur is uitgesloten.

Zekerheid over verzender, geen spookfacturen meer

U hebt zekerheid over de authenticiteit van de verzender, waardoor spookfacturen tot het verleden behoren.

Maar als mijn leverancier (nog) geen e-facturen kan aanleveren?

Op dit moment zijn er nog steeds leveranciers (maar ondertussen wordt dat aantal steeds minder) die niet in staat zijn om e-facturen aan te leveren. Voor die situaties bieden wij de mogelijkheid om facturen via onze scan & herken tool om te zetten in een e-factuur, waarna wij deze aanbieden voor verdere verwerking.

Ontdek een optimale communicatie tussen corporatie en ketenpartner.