Over onze

Over Onderhoudsketen.nl

Onderhoudsketen richt zich primair op de verwerking van onderhoudsopdrachten op het gebied van Dagelijks Onderhoud.
Onderhoudsketen faciliteert corporaties en haar ketenpartners. Opdrachten worden uitgewisseld via de website, een App of gekoppeld aan het systeem van de ketenpartner via DICO-berichten.
De manier van werken is universeel. De definities van Ketenstandaard zijn de basis. Voordeel hiervan is dat uw rapportages uniform van opzet zijn. Onderhoudsketen ondersteunt een optimaal proces, integreert de financiële afhandeling en wisselt vastgoeddata met beeldinformatie en productinformatie uit.

Voor bovenstaande wirwar aan lijnen bieden wij een oplossing.

Onderhoudsketen is corporatie-onafhankelijk.

Dit betekent voor een leverancier dat hij maar 1 maal hoeft aan te sluiten om alle aangesloten corporaties te bedienen. Dit dankzij de multi tenant SaaS-oplossing die wij bieden. En zelfs dat “aansluiten” van een ketenpartner is bij ons zo geregeld dat een eindgebruiker dit zelf kan regelen. U hoeft zich alleen nog
te concentreren op het vormgeven van uw gezamenlijke proces, zodat u als opdrachtgever en –nemer maximaal profiteert van de voordelen die deze vorm van digitalisering u biedt.

Ontdek een optimale communicatie tussen klant, corporatie en ketenpartner.

Neem contact op

Neem vandag nog contact met ons op voor meer informatie.