Maximaal Digitaal samenwerken in de keten

Corporatieketen.nl is uw toegangspoort tot maximaal digitaal samenwerken met uw leveranciers. Wij bieden u hierbij twee oplossingen die ook met elkaar gecombineerd kunnen worden:
Onderhoudsketen en Factuurketen.

SaaS

Peppol

Toegangspoort

DICO

DICO

De nummer-één-oplossing voor corporatie en leverancier.

Allereerst bieden wij u de mogelijkheid om vanaf nu alleen nog maar e-facturen te ontvangen, die u vervolgens geautomatiseerd kunt verwerken in uw ERP-oplossing. Voor het domein van Dagelijks Onderhoud gaan wij nog een stap verder. Naast een DICO-integratie bieden we ook een Leveranciersportaal, dat ook in de vorm van een App beschikbaar is.

Voor u als corporatie is het een toegangspoort tot samenwerking met alle aangesloten leveranciers, voor u als leverancier is het een toegangspoort tot samenwerking met alle aangesloten corporaties.

Boek vandaag nog een demo voor meer informatie.

Over Onderhoudsketen

Onderhoudsketen richt zich primair op de verwerking van onderhoudsopdrachten op het gebied van Dagelijks Onderhoud. Het faciliteert corporaties en haar ketenpartners. Opdrachten worden uitgewisseld via de website, een App of uitgewisseld met het systeem van de ketenpartner via DICO-berichten.

Over Factuurketen

Corporaties kennen e-facturen op dit moment vooral in de vorm van facturen die als onderdeel van een DICO-integratie worden uitgewisseld. Maar daarmee wordt alleen de factuurstroom rondom Dagelijks Onderhoud afgedekt. Kunnen ander type facturen niet op een soortgelijke manier worden aangeleverd? Het antwoord is “ja” en dat is precies waar wij voor zorgen.

Ontdek een optimale communicatie tussen corporatie en ketenpartner.

Laatste nieuws